Vasilisa Corni


Aparati iz domena kvantne medicine


U sferi Kvantne medicine postoje: dijagnostički, dijagnostičko-terapeutski i (samo) terapeutski aparati. Dijagnostički aparati imaju mogućnost vrlo precizne i sveobuhvatne dijagnostike na osnovu detektovanja izmenjenih (frekvencija, amplituda ...) EM talasa tela. Ali nemaju mogućnost da leče. Tokom dijagnostike, očitavanje i otkrivanje izmenjenih EM talasa se vrši postavljanjem elektroda, koje su povezane sa aparatom, na površinu tela. Dijagnostičko-terapautski aparati imaju isti, suptilan i precizan, način otkrivanja izmenjenih frekvencija i patoloških procesa u telu ,ali osim što mogu da utvrde kakvo je zdravstveno stanje osobe, mogu i da leče. Oni to rade na dva načina. Jedan je, da tokom dijagnostike očitane EM talase organizma koriguju i zatim vraćaju telu, podsećajući ćelije organizma koje su njihove zdrave frekvencije i uspostavljaju ći ih. To za posledicu ima ozdravljenje ćelija (i organizma u celini). Drugi način je da se u terapijskom delu koriste EM talasi čije su frekvencije, kao već spremne, memorisane u aparatu. Terapeutski aparati, kako im samo ime kaže, imaju mogućnost samo lečenja, tako da im je za otkrivanje zdravstvenih problema potrebna pomoć dijagnostičkog aparata iz ove svere ili je potrebno da pacijent već unaprad zna koji zdravstveni problem ima.

Treba napomenuti da se i dijagnostika i terapija na ovim aparatima doživljavaju kao bezbolne i prijatne i apsolutno su neinvazivne.

Ordinacija Belenus raspolaže sa dijagnostičko terapeutskim aparatom BICOM nemačkog instituta Regumed iz Minhena, koji danas predstavlja jedan od najpoznatijih i najmoćnijih aparata u sveri biorezonantne terapije. Aparat omogućava detaljan uvid u zdravstveno stanje čitavog organizma, precizno otkrivanje uzročnika bolesti (virusa, bakterija, gljivica, toksina, imunoloških, hormonskih i metaboličkih disbalansa, alergija, prisustvo teških metala, opterećenost zračenjima...), kao i lečenje svih otkrivenih zdravsvenih problema.