Vasilisa Corni


Cenovnik usluga ordinacije "Belenus"


Zvaničan cenovnik

Biorezonantna dijagnostika ................................... 6.000,00 dinara 
Biorezonantna terapija (BRT) ............................... 3.000,00 dinara 
Biorezonantna dijagnostika sa prvom terapijom ... 7.500,00 dinara 
Kontrolna dijagnostika (sa BRT) ........................... 5.000,00 dinara 
Odvikavanje od pušenja ....................................... 4.800,00 dinara 
Produžena terapija (čip) ........................................... 700,00 dinara  Testiranje do 5 uzoraka ............................................ 500,00 dinara  Ventuze ................................................................ 2.500,00 dinara