Vasilisa Corni


Cenovnik usluga ordinacije "Belenus"


Biorezonantna dijagnostika .................................... 6.000,00 dinara 
Biorezonantna terapija (BRT) ................................. 3.000,00 dinara*
Biorezonantna dijagnostika sa prvom terapijom .... 7.500,00 dinara 
Kontrolna dijagnostika (sa BRT) ............................. 5.000,00 dinara 
Odvikavanje od pušenja .......................................... 4.800,00 dinara 
Produžena terapija (čip) ........................................... 700,00 dinara  Testiranje do 5 uzoraka ............................................ 500,00 dinara 
Cenovnik važi od 01.03.2019.
* Svaka šesta biorezonantna terapija je besplatna.