Vasilisa Corni


Cenovnik usluga ordinacije "Belenus"


Biorezonantna dijagnostika ............................ 5.000,00 dinara 
Biorezonantna terapija (BRT) ....................... 2.500,00 dinara*
Kontrolna dijagnostika (sa BRT) .................... 3.900,00 dinara 
Odvikavanje od pušenja ................................. 4.000,00 dinara 
Produžena terapija (čip) ................................. 500,00 dinara 
Cenovnik važi od 01.11.2016.
* Svaka šesta biorezonantna terapija je besplatna.