Vasilisa Corni


Metode kvantne medicine


Mikrotalasni opseg frekvencija od 30-300 GHz predstavlja jedan rezonantni prozor našeg organizma. Međutim, uočeno je da je naše telo u stanju da prepozna i rezonuje i sa talasima niskih frekvencija od 10 Hz-500 kHz, što predstavlja osnov Biorezonantne terapije (BRT), ali i sa infracrvenim (IR) zračenjem i svetlošću različitih boja, što je osnov za Multirezonantnu terapiju (MultiRT). Pored ovog, telo takođe reaguje i na lasersku emisiju i magnetno polje. Kvantna medicina se bazira na kvantnim fenomenima koji se javljaju tokom primene gore navedenih metoda i koji omogućavaju efikasno prevazilaženje bolesti.

  1. bioerezonantna terapija (BRT) - emitovanja niskih frekvencija,
  2. mikrorezonantna talasna terapija (MRT) - emitovanja ekstremno visokih frekvencija,
  3. infracrveno zračenje,
  4. magnetno polje,
  5. laserska emisija,
  6. pulsirajuće zeleno i
  7. pulsirajuće crveno svetlo.