Vasilisa Corni


Šta je mikrotalasna rezonantna terapija (MRT)?


Mikrotalasna rezonantna terapija podrazumeva korišćenje atermičkih elektromagnetnih talasa frekvencije 52-78 GHz (mikrotalasi) kojim se deluje na biološki aktivnije zone (akupunkturne tačke). Najčešće izmenjene frekvencije koje se sreću kod bolesti se nalaze u ovom frekventnom opsegu. Mikrotalasi tokom terapije podsećaju organizam koja je njegova zdrava frekvencija i pomažu mu da je ponovo uspostavi. Rezultat je prevazilaženje patološkog stanja. Metod je razvijen 60-ih godina prošlog veka od strane naučnika bivšeg SSSR-a (Sitko, Žukovski, Besonov i dr.).