Vasilisa Corni


Šta je multirezonantna terapija (MultiRT)?


Multirezonantna terapija koristi elektomagnetne talase frekvencija od 0,01-1200 Hz. Aparatura za multirezonantnu terapiju omogućava lečenje korišćenjem i kombinovanjem pozitivnih efekata: magnetoterapije, fototerapije i IR terapije.