Vasilisa Corni


Šta je biorezonantna terapija (BRT)?


Biorezonantna terapija koristi elektromagnetne (EM) talase male snage frekventnog opsega od 10 Hz -500 kHz, s tim što su u ovoj metodi jako bitne i druge karakretistike talasa (njegova amplituda, faza, izgled...). Dejstvo je moguće kako na ćelijskom, tako i na nivou organa, organskih sistema i celog organizma. Metod ima mogućnost i dijagnostike i terapije. Dijagnostika se vrši detektovanjem izmenjene električne aktivnosti i otpora kože kao i softverskom analizom EM talasa. Kod zdravih ćelija ti talasi će biti harmonični i u skladu sa talasima ostalih ćelija organizma. Organizmu strane supstance (toksini, alergeni, bakterije, virusi…) imaju drugačiji talasni obrazac u odnosu na zdrave ćelije i prisustvom u organizmu menjaju zdrav talasni obrazac ćelija.

Terapija se sprovodi na dva načina. Prvi način je upotreba korigovanih, prethodno detektovanih, sopstvenih EM talasa tela koji mu se vraćaju i tako ga „podsećaju“ na njegovo zdravo stanje i pomažu mu da ga uspostavi. Ovo je takozvana endogena biorezonantna terapija.

Drugi način je izlaganje tela talasima čije su frekvencije memorisane u samom aparatu. To su frekvencije različitih bolesti, alergena, mikroorganizama, teških metala, komponenti hrane, kozmetike i drugih štetnih faktora iz spoljašnje sredine. Ovo je tzv. egzogena biorezonantna terapija. Izlaganjem talasima memorisanih frekvencija postiže se desenzibilizacija organizma na prisustvo alergena i lečenje od alergija, selektivno uništavanje patogenih mikroorganizama, detoksikacija organizma, odstranjivanje teških metala, jačanje organizma...