Vasilisa Corni


Šta je kvantna medicina?


Kvantna medicina je nova medicinska grana čije se metode zasnivaju na poznavanju elektromagnetnog polja živih organizama i njihovih sopstvenih karakterističnih frekvencija. Kvantna medicina predstavlja potpuno nov naučni pristup čovekovom organizmu i svim fiziološkim i patološkim procesima u njemu. Prema kvantnoj medicini bolest nastaje usled promene frekvencija i elektromagnetnog polja organizma, a njihova postojanost je preduslov zdravlja.

Izuzetno suptilni aparati kvantne medicine, počivajući na novom pogledu na čovekov organizam, omogućavaju neinvazivnu dijagnostiku i bezbolnu terapiju mnogih oboljenja. Zato i ne iznenađuje što je 1989. na 39. međunarodnom simpozijumu inovacija, istraživanja i novih tehnologija u Briselu kvantna medicina proglašena perspektivnom medicinom trećeg milenijuma.