Vasilisa Corni


Vasilisa Čorni


Dr Vasilisa Čorni još kao student, interesujući se za mogućnosti alternetivne medicine, pohađala je škole Kvantne medicine, akupunkture i homeopatije pri „Srpskom lekarskom društvu”.

Godine 2010. postaje stručni konsultant prevoda knjiga iz oblasti alternativne medicine izdavačke kuće „Prometej” iz Beograda (knjige Genadija Petroviča Malahova, Georgija Nikolajeviča Sitina i Georgija Nazarova).

Godine 2011. diplomirala je na katedri za Medicinsku fiziologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu sa temom: "Kvantna medicina u savremenoj medicinskoj nauci i praksi" odbranivši prvi diplomski rad iz oblasti kvantne medicine u Srbiji. Ubrzo je postala najmlađi licencirani lekar Kvantne medicine u zemlji. Član je sekcije za akupunkturu i kvantnu medicinu „Srpskog lekarskog društva” u Beogradu.

Učestvovala je u israživanjima na katedri za Medicinsku fiziologiju Medicinskog fakulteta o mogućnostima primene vibroakustike u medicinske svrhe. U oblasti mikrotalasne rezonantne terapije svoje znanje usavršavala je u Beogradu i Kijevu, a u oblasti biorezonantne metode u „Zavodu za biorezonantnu dijagnostiku i terapiju” u Ljubljani i „Srpskom lekarskom društvu” u Beogradu.

Trenutno pohađa doktorske studije u oblasti kliničkih istraživanja na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.